Unieke duurzame bedrijfsvloer van staalvezelbeton met geopolymeer als cementvervanger

In het kort
  • OpdrachtgeverAannemer Dijkhuis Bouwteam van Waarde Hardenberg
  • Doelstelling Duurzame en hoogwaardige bedrijfsvloer realiseren
  • Locatie RPP Kunststoffen Nieuwleusen
  • Status Afgerond
  • Start bouw 2021
  • Omvang 3000 m² vloeroppervlak

Het vooruitstrevende ontwerp van het nieuwe bedrijfspand van RPP Kunststoffen in Nieuwleusen toonde serieuze duurzaamheidsambities. Met zowel de constructie als de wanden en daken van hout, kon de vloer niet achterblijven in het terugdringen van de CO2-uitstoot bij dit project. Voor de uitvoering van de 3000 m² vloer gaf aannemer Dijkhuis Bouwteam van Waarde uit Hardenberg de opdracht aan Rouwmaat Groep. Het resultaat: een unieke vloer van staalvezelbeton met geopolymeer als cementvervanger.

Duurzaam alternatief door cementloos beton

Rouwmaat draagt bij aan een verlaagde milieu-impact en is een van de koplopers in Nederland op het gebied van cementloos beton; geopolymeerbeton.

Jan Smit, directeur Beton bij Rouwmaat, licht toe: “Dit duurzame alternatief heeft een zeer lage CO2-belasting per m³ en voldoet daarmee perfect aan de voorwaarden voor het bouwen van een modern pand zoals dat van RPP Kunststoffen.” Het daarbij toepassen van Dramix staaldraadvezels is voor de leverancier een logische volgende stap. Hiervoor werkte Rouwmaat samen met staaldraadproducent Bekaert.

Staaldraadvezels

Staalvezels bevatten in vergelijking met traditionele wapening minder kg/m³ en kunnen op de betoncentrale al aan het beton worden toegevoegd. Voor het walsdraad, waar de Dramix staaldraadvezels van worden gemaakt, is al minimaal 20% gerecycled staal gebruikt. Daarbij zijn staalvezels na een lange levensduur van de constructie ook nog eens eenvoudig uit het puin te verwijderen, om weer in nieuw walsdraad te verwerken.

Fundering met betonpuin

Voor de fundering van het bedrijfspand werd een betonmortel gebruikt waarvan de grove fractie volledig vervangen werd door gebroken betonpuingranulaten. “Tevens stelden we het bindmiddel zo samen dat ook hier de MKI-score en de CO2-belasting per m³ tot een minimum beperkt bleven”, legt Smit uit en benadrukt daarbij: “Dit alles uiteraard zonder te hoeven inleveren op kwaliteit.”

Uniek in Nederland

De verwezenlijking van de 3000 m2 bedrijfsvloer in Nieuwleusen was een uniek project: Voor het eerst werd er in Nederland op deze schaal een monoliet afgewerkte vloer van volledig geopolymeerbeton gerealiseerd. Smit vertelt over de uitvoering: “De mortel vervaardigden we met de SQAPE-techniek, deze heeft een hogere buigtreksterkte ten opzichte van traditioneel beton en hierdoor was het mogelijk om in combinatie met de toegepaste staalvezels van Bekaert een relatief slanke vloer te storten.” Jadi Bedrijfsvloeren voerde de mortel door middel van dumpers vanuit de mixers aan en zorgde met een zogenoemde Laser Screed ten slotte voor een perfecte egalisatie.

Belangrijke stap voorwaarts

De directeur van Rouwmaat blikt meer dan tevreden terug: “Door de positieve inzet van alle betrokken partijen is er een unieke vloer geleverd die aan alle eisen voor een monoliet afgewerkte vloer voldoet én zetten we een belangrijke stap voorwaarts naar een circulaire en nog duurzamere bouwwereld.”