Samenwerken aan duurzaamheid

Samenwerken aan duurzaamheid

Rouwmaat levert voor haar klanten allerlei producten en diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van zware machines en vrachtwagens. Hierbij wordt natuurlijk ook veel brandstof verbruikt.

Echter, probeert de Rouwmaat Groep het verbruik van deze brandstoffen te minimaliseren. Daarnaast proberen we in de rest van onze bedrijfsvoering grondstofverbruik te beperken, slim om te springen met water en samen met partners te werken aan innovatieve producten en diensten die een duurzamer alternatief vormen. Tot slot leveren enkele van onze diensten een inherente bijdrage aan het schoner maken van ons milieu, zoals bijvoorbeeld onze bodemsaneringsactiviteiten. Onderstaande afbeelding toont enkele voorbeelden van hoe Rouwmaat samenwerkt met partners aan duurzaamheid.

CO₂-prestatieladder

De Rouwmaat Groep heeft duurzaamheid en CO₂-bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO₂ uitstoot. Door dit verkregen inzicht kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO₂ uitstoot kan verlagen.

De CO₂-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO₂ uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Middels de documenten op deze pagina geven wij u ieder half jaar inzicht in onze CO₂ footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

A | INZICHT

De Rouwmaat Groep heeft zijn eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

B | REDUCTIE

Als CO₂ reductiedoelstelling heeft de Rouwmaat Groep het volgende doel gesteld:

10% CO₂ reductie in 2024 ten opzichte van 2019 (scope 1 & 2 en business travel)

Deze reductiedoelstelling en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO₂-uitstoot te reduceren.

C | COMMUNICATIE

De Rouwmaat Groep communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

De Rouwmaat Groep neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment zijn dat B-Hout Behoud, de Groene Route, Betonhuis en Stichting Nederland CO₂ Neutraal. Meer informatie over de stichting is te vinden op: https://nlco2neutraal.nl/.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder van Rouwmaat klik hier