Recycling

Rouwmaat regelt het gewoon!

Rouwmaat: Uw partner in recycling 

Bij Rouwmaat is uw afvalprobleem in vertrouwde handen. Bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout, papier en andere afvalstromen worden door onze ervaren medewerkers snel en volgens afspraak ingezameld. Vervolgens kan het proces van recycling beginnen. De verschillende afvalsoorten worden zo milieuverantwoordelijk als mogelijk verwerkt. Het uitgangspunt bij onze recycling is dat uw afval weer grondstof wordt voor bijvoorbeeld de productie van papier, spaanplaat en beton.

Recycling

 

Rouwmaat beschikt over meerder overslagkades en afvaloverslaglocaties.

Duurzaamheid

Wist u dat de recycling afdeling van Rouwmaat sterk bijdraagt aan het duurzame karakter van de overige Rouwmaat afdelingen. Zo wordt betonpuin gebroken, gezeefd en gewassen om vervolgens weer te worden toegepast in de betoncentrales van Rouwmaat. Hiermee wordt veel grind uitgespaard. Daarnaast worden verschillende fundatiematerialen voor de wegenbouwtak geproduceerd o.b.v. secundaire grondstoffen.

Werkwijze
  • Rouwmaat, of één van onze partners, zamelt de (gescheiden) afvalstroom bij u in en regelt hierbij alle vereiste documentatie.
  • Na ontvangst op onze op- en overslaglocaties wordt het afval op de juiste wijze opgeslagen. Afhankelijk van het type afval- of grondstroom wordt het materiaal binnen opgeslagen of op bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren.
  • Na buffering van voldoende volume wordt het materiaal door onszelf verwerkt en gereed gemaakt voor eindverwerking door partners of door ons zelf toegepast in nieuwe producten.

Recycling

Na het inzamelen van uw afval en grondstromen wordt het materiaal overgeslagen op één van onze overslaglocaties. Naast gespecialiseerde eindverwerkers waar Rouwmaat mee samenwerkt voor het recyclen van bijvoorbeeld papier, hout en glas, heeft Rouwmaat zelf ook verschillende recycling oplossingen. Denk hierbij aan:

  • Het zeven en breken van puin en betonslib. Na deze verkleiningsstap worden deze afvalstoffen middels onze wasinstallatie weer geschikt gemaakt als secundaire bouwstof. Het geproduceerde menggranulaat kan als vervanging van primaire grondstoffen weer worden ingezet als hoogwaardige grondstof voor de wegenbouw. Het betongranulaat wordt toegepast in onze betoncentrales ter vervanging van grind (link naar pagina voor granulaat toevoegen);
  • Het bemonsteren en zeven van zand en grondstromen bij onze grondbank. Na zorgvuldige analyse en bewerking kunnen deze stromen weer worden toegepast in o.a. infra projecten en betoncentrales. Onze grondbank is BRL9335-1 gecertificeerd voor het innemen en samenvoegen van diverse partijen grondstromen;
  • Het nasorteren en opwerken van hoogcalorisch afval uit restafval. Dit type afval bestaat voornamelijk uit onbruikbare en niet-recyclebare kunststoffen, kleding, vloerbedekkingen en windshiftmateriaal uit de na-sortering van restafvalovens. Rouwmaat verwerkt dit materiaal tot brandstofkorrels voor de ovens van de cement- en kalkindustrie. Het materiaal dient hier o.a. ter vervanging van bruinkool;
  • Het toepassen van hoogovenslakken, reststoffen uit de staalindustrie, als toeslagstof en gedeeltelijke vervanging van cement in onze betonproducten.

Daarnaast draagt Rouwmaat zelf actief bij aan bijvoorbeeld het hergebruik van grondstoffen. Zo wordt het regenwater op ons terrein opgevangen en gebruikt in onze betoncentrales, wasstraten en blusinstallaties.

Wilt u meer informatie over recycling en de mogelijkheden voor uw afvalstromen, neem dan contact met onze medewerkers.