Milieutechniek

Rouwmaat regelt het gewoon!

Rouwmaat: Uw partner in milieutechniek

Al meer dan 20 jaar hebben wij een sterke positie in de wereld van milieutechniek. Veel gemeenten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen weten Rouwmaat te vinden voor hun bodemonderzoeken, asbestinventarisaties en bodemsaneringen. Daarnaast kunnen we u ook van dienst zijn bij specifieke onderzoeken: archeologisch onderzoek, Flora en Fauna onderzoek en partijkeuringen. Vanuit onze verschillende vestigingen zijn wij u dan ook graag van dienst.

Gevestigd in het oosten, in heel Nederland actief

 

Rouwmaat is uw partner op het gebied van milieutechniek. Met meer dan 20 jaar ervaring weten wij hoe een kwalitatief hoogwaardig bodem- en asbestonderzoek zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden.

Duurzaamheid

Wist u dat onze milieutechniek afdeling ook specialist is in het saneren van vervuilde bodem. Wij saneren uw vervuilde perceel en maken deze geschikt voor het beoogd gebruik. Op deze manier kan de bodemkwaliteit weer worden teruggebracht naar haar oorspronkelijke staat

Werkwijze
  • Allereerst wordt een historisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt via de opdrachtgever, de gemeente, de omgevingsdienst, huidige eigenaar/gebruiker etc. geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de onderzoekslocaties.
  • Na het historisch onderzoek wordt een verkennend bodemonderzoek - conform de NEN5740 - uitgevoerd. In de volksmond wordt dit ook wel 'schone grond verklaring’ genoemd.
  • Indien er een bodemverontreiniging wordt aangetroffen, wordt een nader onderzoek ingesteld. Hierbij wordt middels aanvullende boringen en analyses de verontreiniging van de grond en/of het grondwater nader in beeld gebracht en wordt deze in zowel horizontale- als verticale richting afgeperkt.

Bodemonderzoek

Maar wat is bodemonderzoek precies? Bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of een bodem geen gevaar vormt voor mens, dier en / of milieu. Bodemonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of de kwaliteit voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Bij een bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem geschikt is voor de huidige- of de toekomstige bestemming voor desbetreffende bodem. Op basis van het bodemonderzoek kan één van de volgende conclusies worden gesteld:

  • De bodem is niet verontreinigd: Een positieve uitkomst van bodemonderzoek, waarbij duidelijk wordt dat de bodem geen gevaar vormt voor mens, dier en / of milieu;
  • De bodem is licht verontreinigd: Wanneer een bodem licht verontreinigd is, betekent dit dat het niet geschikt is voor elke bestemming. Afhankelijk van de bestemming van de bodem wordt bepaald of er actie ondernomen moet worden of niet;
  • De bodem is matig tot sterk verontreinigd: Bij dit type bodem is er mogelijk sprake van gevaar voor mens, dier en / of milieu, daarom dient er nader bodemonderzoek gedaan te worden. In dit nader onderzoek wordt de omvang en aard van de verontreiniging vastgesteld. Tevens wordt er een risicobeoordeling gedaan. Uit dit onderzoek komen de risico's naar voren en kan worden bepaald of eventuele maatregelen nodig zijn. Door onze ervaring met bodemsanering, kan er dan ook vaak snel een eerste indicatie worden gegeven van de eventuele saneringskosten. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt om de bodem weer geschikt te maken voor desbetreffend bestemming.