Grond-, weg- en waterbouw

Rouwmaat regelt het gewoon!

Rouwmaat: Uw partner in grond-, weg- en waterbouw

Rouwmaat biedt complete deskundigheid in uitvoering, advisering en begeleiding van infra- en grondverzetwerkzaamheden. Wij zijn met name actief voor bouwbedrijven, overheden en projectontwikkelaars. Onze projecten variëren van het bouw- en woonrijp maken, de complete inrichting en reconstructie van woon- en bedrijfsterreinen, het aanleggen van rioleringen en het bestraten van opritten.

Lokaal en landelijk actief

 

Rouwmaat is gevestigd in Gelderland en Overijssel

Duurzaamheid

Wist u dat het aannemersbedrijf van Rouwmaat recent een flink aantal nieuwe machines in gebruik heeft genomen. Deze machines hebben door veel efficiëntere motoren en moderne besparingstechnieken een veel lager brandstofverbruik.

Werkwijze
  • Voordat er met grondwerk en de uiteindelijke bouw begonnen kan worden, dienen er vaak eerst nog andere voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd te worden zoals bodemonderzoek, sloop en eventuele bodemsanering.
  • In de volgende fase kan het GWW bedrijf van Rouwmaat de grond bouwrijp maken. Hierbij worden o.a. de begroeiing verwijderd, grond op niveau gebracht, bodemverbetering gerealiseerd en riolering en bouwwegen aangelegd.
  • Nadat de bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden volgt het woonrijp maken. Dit houdt in dat de openbare delen van het bouwterrein worden afgewerkt middels het aanbrengen van de definitieve wegverharding, parkeerplaatsen, afwateringssystemen en openbaar groen.

Grond-, weg- en waterbouw

Rouwmaat biedt complete deskundigheid in uitvoering, advisering en begeleiding van infra- en grondverzetwerkzaamheden. Wij zijn met name actief voor bouwbedrijven, overheden en projectontwikkelaars. Onze projecten variëren van het bouw- en woonrijp maken, de complete inrichting en reconstructie van woon- en bedrijfsterreinen, het aanleggen van rioleringen en het bestraten van opritten. Betrouwbaarheid, loyaliteit en vakmanschap.

Dat is waar wij als stabiel en betrouwbaar familiebedrijf voor staan. Wij hebben een scherp oog voor details in het proces. Als oplossingsgerichte partner denken wij mee en werken wij proactief en betrokken samen met u en andere gespecialiseerde partijen. Zo denken onze vakmensen graag mee in de ontwerpfase, verzorgen eventueel de vergunningaanvraag en gaan samen met u aan de slag. Zoals het een betrokken partner betaamt.

Onze medewerkers hebben daarnaast altijd een uitgebreid, divers en bedrijfszeker machinepark tot hun beschikking. Zo beschikken wij over een grote diversiteit aan grondverzetmachines voor grondverzet werkzaamheden: van een deurbrede minikraan tot een immense shovel en van een trilplaat tot een mobiele zeef- en menginstallatie. Wilt u meer informatie over onze infra activiteiten of wilt u  advies over een project, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers.